Sartirana Lomellina
Sartirana Lomellina: 45.114989, 8.666339